Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) er Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder sitt felles forsknings- og utviklingsselskap innen kraftfôr og fôrkonsept og er Norges ledende utviklingsmiljø på området.

Selskapet driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter.

Felleskjøpet Fôrutvikling er en attraktiv og aktiv samarbeidspartner i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Vår kompetanse bidrar til at forskning blir næringsretta og at kunnskap raskt kan settes ut i livet.

Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med eierne og med ulike kunnskapsmiljø i Norge og Europa. Leverandører av råvarer, tilskuddsfôr og tilsetningsstoffer er også viktige samarbeidspartnere i Felleskjøpets utviklingsarbeid på kraftfôr.

Selskapet ble etablert i 1992, og har levert produktutvikling og innovasjoner til Felleskjøpene og norsk landbruk i 30 år. Felleskjøpet Fôrutvikling har bidratt og bidrar til at forskningsresultater raskt kommer norske husdyrprodusenter til gode.

Selskapet holder til i Trondheim og er samlokalisert med Felleskjøpet Agri sin kraftfôrfabrikk i Ila.

Ansatte i Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling har 12 ansatte i markedsorientert produktutvikling – kompetanse brukt til FK-bondens beste.

Stilling Navn E-post
Spesialveterinær Gorm Sanson Send e-post
Utviklingssjef drøvtyggerfôr Linda Karlsson Send e-post
Utviklingssjef svinefôr Anne Stine Ekker Send e-post
Utviklingssjef fjørfefôr Franciska Steinhoff Send e-post
Utviklingssjef hestefôr og tilskuddsfôr Elin Furrevik Fjestvang Send e-post
Utviklingssjef kjæledyrfôr Stine Gregersen Vhile Send e-post
Utviklingssjef fôrtabell Margareth Opheim Send e-post
Produktutvikler drøvtyggerfôr Martha Grøseth Send e-post
Produktutvikler drøvtyggerfôr Maria Stavnes Sletta Send e-post
Produktutvikler svinefôr Ingrid Marie Håkenåsen Send e-post
Produktutvikler fjørfefôr Ana Cruz Send e-post


Styreleder
Bjørn Stabbetorp 
E-post
Telefon: 950 29 880

Kari Ljøkjel

Kari Ljøkjel

Daglig leder

Felleskjøpet Fôrutvikling

Besøksadresse: Nedre Ila 20, 7018 Trondheim Fakturaadresse: regndat@felleskjopet.no (sendes som pdf-dokument) Telefon: 72 50 50 50
Org.nr: 998232058

Betalingspartnere