Personopplysninger

Personvernerklæring for Felleskjøpet Agri

Ditt personvern er viktig for Felleskjøpet Agri SA. All behandling av personopplysninger i Felleskjøpet Agri skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og brukes, hvordan opplysningene samles inn og brukes og hvilke personvernrettigheter du har.

Felleskjøpet Agri SA er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Nærmere om personopplysninger

Felleskjøpet er et samvirke som eies av våre medlemmer. Medlemsmassen består av foretak, ikke enkeltpersoner. Felleskjøpets kunder er primært foretak, men detalj- og netthandel henvender seg også til privatmarkedet.

Personopplysninger defineres som enhver opplysning eller vurdering som kan knyttes til en fysisk person. Behandling av opplysninger om juridiske personer faller derfor i utgangspunktet utenfor virkeområdet til personvernregelverket. Dette vil imidlertid kunne stille seg annerledes for enkeltpersonforetak. Dersom opplysningen om et enkelpersonforetak samtidig er en personopplysning, vil personvernregelverket komme til anvendelse. Om opplysninger om enkeltmannsforetak er personopplysninger vil bero på opplysningenes innhold og i hvilken kontekst de behandles.

Til tross for at mesteparten av opplysningene Felleskjøpet behandler ikke vil være personopplysninger, er vi opptatt av å verne om alle opplysninger vi behandler om våre kunder og medlemmer, og vi vil derfor som utgangspunkt behandle alle opplysninger om enkeltpersonforetak som personopplysninger.

Vår behandling av personopplysninger

Felleskjøpet behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Medlemskap

For å kunne inngå og oppfylle avtale med deg eller din virksomhet om medlemskap i Felleskjøpet er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, org. nummer, leveringsadresse, type gårdsdrift, kontonummer og kjøpshistorikk, samt opplysninger knyttet til etableringsbonus, mentorordning, min gård (kundeside/app), finansieringsordning, medlemsbonus og medlemskapitalkonti.

Vi får disse opplysningene fra deg, samt fra Brønnøysundregisteret. Det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Detaljhandel

For å kunne inngå og oppfylle avtaler med deg eller din virksomhet om kjøp av varer/tjenester er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, org. nummer, leveringsadresse, type gårdsdrift, kontonummer og kjøpshistorikk.

Vi får disse opplysningene fra deg, samt fra Brønnøysundregisteret. Det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Netthandel

For å inngå og oppfylle avtaler med deg eller din virksomhet om kjøp av varer/tjenester i vår nettbutikk er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, org. nummer, leveringsadresse, type gårdsdrift, kontonummer, kjøpshistorikk, IP-adresse, informasjonskapsler, geo-lokasjon (valgfritt).

Vi får disse opplysningene fra deg, gjennom oppslag mot 1881.no (valgfritt) og/eller gjennom utsjekksløsningen på www.felleskjopet.no. Det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Vi registrerer din maskins IP-adresse av sikkerhetsmessige hensyn for å avdekke forsøk på svindel eller andre kriminelle handlinger. Behandlingen baserer seg på interesseavveiningen da vi har vurdert at vår svindelforebygging veier tyngre enn den enkeltes personvern.

Når du gjør kjøp i vår nettbutikk, gir du betalingsinformasjon, som bankkortnummer, direkte til tilbyderen av betalingstjenesten du velger. Vi verken mottar eller lagrer slik betalingsinformasjon.

Oppdretterklubb

For å kunne inngå og oppfylle avtale med deg om medlemskap i Labb oppdretterklubb og Appetitt er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, navn på kennel, antall valpekull og hunderase.

Vi får disse opplysningene fra deg.

Vi behandler dine personopplysninger for at vi skal kunne administrere ditt medlemskap og tilby deg fordeler knyttet til medlemskapet. Det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Kundeundersøkelser

For å kunne forbedre våre tjenester, sender vi til tider ut kundeundersøkelser. Det er frivillig å delta på slike undersøkelser og samtykke er behandlingsgrunnlaget som benyttes.

Service- og garantiavtaler og reklamasjoner

For å kunne inngå og oppfylle avtaler om service, garantier og reparasjoner, eller for å løse reklamasjons- og angrerettssaker eller forsvare oss mot potensielle krav, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn, org. nummer, kjøpshistorikk og service/verkstedshistorikk.

Vi får disse opplysningene fra deg. Det er avtalen med deg som utgjør behandlingsgrunnlaget og som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger.

Jobbsøkere

For å vurdere din søknad på en stilling hos oss, trenger vi å behandle opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, attester og vitnemål. I tillegg til intervju, kan vi gjennomføre egne undersøkelser, som personlighetstester og samtale med dine referanser.

Vårt behandlingsgrunnlag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. For våre egne undersøkelser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f der vår berettigede interesse er å finne rett kandidat til stillingen.

Besøkende

For å kunne hindre at uvedkommende får tilgang til våre lokaler og for å sikre oversikt over personer i bygget ved eventuell evakuering, registreres besøkende til våre lokaler. Det benyttes kameraovervåkning der det er behov for å forebygge kriminalitet og verne om FKA sine ansatte, kunder og materielle verdier. Områder som kamera overvåkes er tydelig merket.

Vi får disse opplysningene fra deg. Behandlingen baserer seg på interesseavveiningen da vi har vurdert at vår interesse i å sikre våre lokaler, ansatte og besøkende veier tyngre enn den enkeltes personvern.

Sikkerhet/HMS

For å kunne ivareta vår berettigede interesse i å utføre sakkyndige sikkerhetskontroller på utstyr som du eller entreprenøren bruker, samt brannvarslingsanlegg og åkersprøyter er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn, org. nummer, og opplysninger knyttet til utstyret.

Vi får disse opplysningene fra deg.

Informasjon og markedsføring

For å sende deg informasjon og å markedsføre våre tjenester og arrangementer, typisk i form av nyhetsbrev, utsendelse av medlemsblad, invitasjon til arrangementer og informasjon om aktuelle kampanjer, er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon. Dersom vi har et eksisterende kunde/medlemsforhold til deg, vil vi innenfor rammene av loven sende deg markedsføring med grunnlag i vår berettigede interesse av å følge opp deg som kunde/medlem og å fremme vår virksomhet. Utover dette vil vi kunne sende deg markedsføring om du har samtykket.

For å vise deg annonser på internett, enten på vårt eget nettsted eller på andres nettsteder eller sosiale medier, er det nødvendig for oss å behandle tekniske opplysninger (som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem etc.) og bruksmønster (f.eks. hvilke nettsider du besøker). Dette gjør vi ved hjelp av å registrere IP-adresse og ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologi, som beskrevet nedenfor. Dette vil normalt ikke være opplysninger vi kan knytte til deg som identifisert person.

Vi vil kunne skreddersy vår markedsføring/annonsering til dine markedsføringspreferanser, om du har gjort slike valg hos oss. Vi kan også tilpasse vår markedsføring/annonsering for å gjøre den mer relevant for deg basert på våre antakelser om hva du er interessert i, ut ifra analyser av din kjøphistorikk, ditt bruksmønster på vårt nettsted og din adresse/lokasjon. Du kan velge å i stedet motta generell, ikke-tilpasset markedsføring.

Datasystemer og informasjonssikkerhet

Vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre konsernets verdier og forvalte våre IT-løsninger, for eksempel logging på servere og i applikasjoner, drift av infrastruktur, brannmurer og tilgangskontroll.

Testmiljø og utvikling

For å ivareta vår berettigede interesse i å tilby stabile, trygge og brukervennlige IT-løsninger, og for å sørge for at IT-løsningene inneholder korrekte data, gjør vi tester og utvikler vi våre IT-system for å kunne ivareta dette formålet. Vi tilstreber å ha anonyme testmiljøer, men i noen tilfeller kan det være nødvendig for oss å bruke reelle personopplysninger for testing. Vi vil i så fall sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, sletting og eventuelt pseudonymisering.

Øvrige formål

Vi kan bruke personopplysninger om deg for andre formål som ikke er uforenlig med formålet de opprinnelig ble samlet inn for. Dette kan typisk være for bokføringsformål, for å håndtere tvister/rettssaker og lignende prosesser, for analyse- rapportering- og statistikkformål og for historiske arkivformål.

For øvrig kan vi bruke personopplysninger om deg dersom du har samtykke til det. Formålet med bruken vil fremgå av samtykketeksten. Om du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake, blant annet ved å ta kontakt med oss på personvern@felleskjøpet.no.

Nærmere om informasjonskapsler

Vi lagrer informasjonskapsler (cookies) på din maskin for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på www.felleskjopet.no. Hvis lagring av informasjonskapsler slås av vil ikke dette kunne være mulig. Denne informasjonen bruker også til å spore din aktivitet på nettstedet. Dette kan brukes i forbindelse med markedsføring av våre produkter på andre aktørers nettsteder. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler her.

Nærmere om GEO-lokasjon

Det er valgfritt å la oss bruke din GEO-lokasjon (kartposisjon som kan hentes fra mobile enheter, eller en datamaskins nettverksplassering). Dersom du tillater at vi henter denne informasjonen brukes det til å vise deg nærmeste Felleskjøpet-butikk, -verksted, -silo, eller annen Felleskjøpet-eid enhet på et kart, eller ved beholdningsoppslag på produktsidene for å vise hvor nærmeste butikk med varen på lager er i forhold til deg.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. Vi vil normalt lagre opplysningene som følger:

 • Opplysninger brukt for medlemskap: så lenge du/din virksomhet har medlemskap hos oss og i en periode på 1 måned deretter.
 • Opplysninger brukt for detaljhandel: i tre og et halvt til fem år i samsvar med bokføringsloven.
 • Opplysninger brukt for netthandel: i tre og et halvt til fem år i samsvar med bokføringsloven, mens tekniske opplysninger (IP-adresse, informasjonskapsler og geo-lokasjon) kun vil lagres i inntil 24 måneder (Se datasystemer og sikkerhet).
 • Opplysninger brukt for service- og garantiavtaler og reklamasjoner: inntil service/garantiperioden eller reklamasjonsfristen er utløpt.
 • Opplysninger brukt i jobbsøkerprosessen vil slettes etter endt prosess for de som ikke tilsettes. Opplysninger knyttet til den som tilsettes legges i personalmappen og følger de fastlagte fristene.
 • Opplysninger fra kameraovervåkning lagres i 7 dager med mindre det oppstår en hendelse som tilsier at opptak må lagres utover de syv dagene. Med mindre det samtykkes til at vi kan ta vare på dine opplysninger for fremtidig besøk, slettes informasjonen fra besøksregisteret ved endt arbeidsdag.
 • Opplysninger brukt for sikkerhet/hms: lagres i bedriftens livsløp. Personopplysninger holdes på et lavest mulig nivå, og tilstrebes anonymisert.
 • Opplysninger brukt for markedsføring: så lenge du er en eksisterende kunde/medlem, eller - dersom har gitt ditt samtykke - inntil du trekker ditt samtykke tilbake.
 • Opplysninger brukt for datasystemer og informasjonssikkerhet: inntil 24 måneder.
 • Opplysninger brukt for testmiljø og utvikling: i perioden prosjektet pågår.

Vi vil kunne oppbevare opplysninger utover dette i den utstrekning det er nødvendig for å håndtere pågående saker/prosesser. I så fall vil vi slette opplysningene etter at saken er ferdig og vi ikke lenger har et saklig behov for dem.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg. Vi inngår databehandleravtale med slike leverandører for å sørge for at de ikke bruker dine personopplysninger på annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

For å oppfylle avtalen med deg og håndtere betalinger bruker vi følgende leverandører av betalingsløsninger:

 • Nets’ Netaxept for alle kjøp gjennomført på www.felleskjopet.no
 • Teller dersom VISA eller Mastercard velges som betalingsmetode
 • Collector dersom faktura eller delbetaling velges som betalingsmetode
 • Vipps dersom Vipps velges som betalingsmetode

Benyttes det transportører for å sende deg varer, utleveres dine kontaktopplysninger til slik transportør. Følgende leverandører av transporttjenester benyttes:

 • Bring
 • DHL

Opplysninger om våre medlemmer lagres i et felles IKT-system for landbruksnæringa som driftes av Landbrukets Dataflyt SA og som sikrer standardisert elektronisk transport av avregninger, faktura, regnskapsrapporter, driftsinformasjon og andre standardiserte landbruksdata. Det er valgfritt å være oppført i Landbrukets Dataflyt, og du kan derfor gi beskjed til oss dersom du ikke ønsker dette.

For at vi skal ha mulighet til å vise deg annonser på internett har vi et behov for å bruke tjenester fra mediebyråer og leverandører av tekniske annonseringsløsninger. I all hovedsak vil vi ikke utlevere identifiserbare opplysninger, f.eks. fordi opplysningene deidentifiseres før de utleveres til leverandøren.

For enkelte stillinger benytter vi rekrutteringsbyrå og vil kunne dele dine opplysninger med byrået.

Opplysningene dine kan bli oppgitt til myndigheter dersom det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette eller det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Felleskjøpet Agri lagres i all hovedsak på servere i EØS.

Ettersom enkelte av våre tjenesteleverandører eller deres underleverandører oppholder seg utenfor EØS, kan personopplysningene bli overført globalt, I så fall sørger vi for beslutning om tilstrekkelig sikkerhetsnivå eller EUs modellklausulavtale (SCC).

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet, konfidensialitet og robusthet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Felleskjøpets retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Innenfor rammene av gjeldene lov har du følgende personvernrettigheter:

Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere personopplysningene dine derom de inneholder feil eller er ufullstendige, for eksempel ved å endre profilopplysningene dine.

Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å få opplysninger overført. Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har oppgitt til oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å si opp abonnementet på markedsføringsepostene.

Rett til å forhindre automatiserte beslutninger. Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). På nåværende tidspunkt benytter vi ikke automatiserte beslutninger.

Du kan utøve rettighetene dine, eller få opplysninger om hvilke unntak som gjelder for disse rettighetene, ved å kontakte oss på personvern@felleskjøpet.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). Ta gjerne kontakt med oss i forkant slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

 

Oppdatert mai 2023

Betalingspartnere