Kjøpsbetingelser

NB! Vi leverer kun til fastlandet Norge.

Disse betingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra felleskjopet.no til forbruker.

Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Dette blir bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.


Definisjon av parter

Selger er:
Felleskjøpet Agri SA, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm,
Registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 911608103,
og blir i det følgende benevnt som "vi" eller "oss".

Kjøper er:
Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som "du", "deg", "din" eller "ditt".


Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, gjør vi oppmerksom på at følgende punkter inngår i vår kjøpsprosess; 

  • Orientering
  • Valg av produkter
  • Handlekurven
  • Valg av forsendelses- og betalingsmåte
  • Eventuell registrering
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Valg av betalingsmetode
  • Mottak av ordrebekreftelse på e-post

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. 


Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom et eller flere av produktene du har bestilt er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.


Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Vi leverer kun til fastlandet Norge.

Prisene er i stadig endring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.


Salgspant

Vi har salgspant i det solgte inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens 3-14 flg. 


Salgsforbehold

Nettbutikken tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider.


Nettpris

Produkter merket med "Nettpris" har egen pris på nett, som kun gjelder i nettbutikken. 


Kjøperens plikter

Kjøperen forplikter å betale kjøpesummen i henhold til avtale. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt for levering er korrekte.


Endring i vilkårene

Felleskjøpet forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Personvern

Når du handler på felleskjopet.no, har vi rett til å behandle dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen. Dette omfatter opplysninger som ditt navn, epostadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger, postadresse og eventuell annen leveringsadresse, samt eventuelt andre relevante opplysninger du oppgir til oss.
For mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, vennligst les vår personvernerklæring.


Tvister og lovvalg

Dersom vi ikke kommer til enighet over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til mekling hos Forbrukertilsynet eller for grenseoverskridende handel via EUs nettplattform for tvisteløsning (klageportalen).

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler med Romerike og Glåmdal tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.


Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil. 

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er felleskjopet.no, datterselskap av Felleskjøpet Agri eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Felleskjøpet Agri.

 

Kjøpsbetingelsene er sist oppdatert 18. september 2023.

Betalingspartnere