Om Felleskjøpet

Har tatt vare på jorda, dyra og framtida i over 125 år

Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av om lag 37 500 bønder. Konsernet Felleskjøpet Agri hadde i 2023 en omsetning på 20,5 milliarder kroner og 4 301 ansatte. Felleskjøpet Agri er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge.

Felleskjøpet Agri eier Granngården i Sverige som også har over 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, og visjonen våre medarbeidere arbeider etter er Sammen tar vi vare på jorda, dyr og framtida.

Betalingspartnere