Gratis retur og resirkulering av elektronisk avfall hos Felleskjøpet

I alle våre butikker kan du levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter(EE-avfall) som Felleskjøpet har i sitt sortiment. Vi sender dette videre til resirkulering. 

EE-avfall og batterier inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall og batterier inneholder også plast og metall, som det er viktig å gjenvinne.

Det er derfor viktig at du som er forbruker leverer kassert EE-avfall og batterier tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Enkelt for deg, bra for miljøet

Det spiller ingen rolle om produktet er kjøpt hos oss eller ikke. Men du kan kun levere inn produkttyper som Felleskjøpet har i sitt sortiment. Vår returordning av EE-avfall gjør det enklere for deg å levere inn inn gamle og defekte elektriske og elektroniske produkter og batterier som er husholdningsavfall. Vi tar også imot EE-avfall fra næringsdrivende ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Hva skjer med EE-avfall etter at du leverer det?

Vi samarbeider med NORSIRK om retur og gjenvinning av EE-avfall. NORSIRK er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall fra ca. 2500 hentesteder i hele Norge.

Selskapet ivaretar produsentansvaret for Felleskjøpet i Norge – hvilket betyr at NORSIRK sørger for å samle inn og gjenvinne Felleskjøpets andel av EE-avfallet som oppstår i Norge hvert år.

Felleskjøpet oppbevarer alt mottatt avfall til det blir hentet av NORSIRK, som sørger for miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall og batterier som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – eller brukes på nytt.


For mer informasjon om produsentansvarsordningen NORSIRK – les mer på NORSIRK sine nettsider

Vil du vite hvordan du skal sortere eller få mer informasjon?– les mer på sortere.no

Felleskjøpet tar ansvar for miljøvennlig retur av sine produkter i Norge. 

Felleskjøpet er medlem av:

Betalingspartnere